De restauratie van de kast is door ons uitgevoerd.

Het poppenhuis bevindt zich momenteel in het Rijksmuseum Twenthe in langdurige bruikleen van de Martens Mulder Stichting.